Europia
Сграда в продажба Ж.к. Разсадника 1 - апартаменти от 40 000 евро

Планови ремонти – ж.к. Разсадника

За периода на 2017 година стартираха дейностите по „Реконструкция паркова мебел, детски съоръжения, текущи ремонти на междублокови пространства в район „Красна поляна”. На първи етап, по постъпили молби от живущи, са монтирани 20 /двадесет/ бр. нови пейки /ж.к. „Разсадник-Коньовица”, бл. 10, вх. Д; ж.к. „Разсадник-Коньовица”, междублоково пространство на бл.20 и бл.20А; ж.к. „Западен парк”, бл. 72, вх. 1;

В изпълнение на Решение  № 838 на Столичния общински съвет от 22.12.2016 година за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на район „Красна поляна”, следва изпълнението на следните обекти, които в момента са на етап проектиране:

  • ж.к. „Разсадник-Коньовица” – междублоковото пространство на бл. 80 и 57 СОУ;
  •  ж.к. „Разсадник-Коньовица” – междублоковото пространство на бл. 20, бл. 20А и бл. 20Б;

Научете повече на следния линк за новостроящата се сграда в ж.к. Разсадника на 150 метра от метростанция „Константин Величков“, София.

Ценоразпис и Наличност

Източник: Столична Община