Europia
Сграда в продажба Ж.к. Разсадника 1 - апартаменти от 40 000 евро

Нови тенис маси

Основен приоритет на районната администрация е поддържане и изграждане на детски и спортни съоръжения. С реализирането на подобни обекти се подобри инфраструктурата на междублоковите пространства на територията на район „Красна поляна”. В изпълнение на Решение № 150/06.04.2017 г. на СОС и съгласно Доклад № СОА17-ВК66-2174/28.03.2017 и утвърден Годишен план за спортна инфраструктура 2017 година, район „Красна поляна”, в срок до 01.07.2017 г., изпълни множество доставки и монтаж на тенис маси.

Научете повече на следния линк за новостроящата се сграда в ж.к. Разсадника на 150 метра от метростанция „Константин Величков“, София.

Източник: Столична община